Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Kê hoạch CNTT Năm học 2015 – 2016 10-10-2015 Kê hoạch CNTT Năm học 2015 - 2016 Tải về
2 Tổ hổ trợ CNTT 10-10-2015 Quyết định thành lập Tổ CNTT Tải về
3 Kế hoạch BDTX Năm học 2015 – 2016 22-08-2015 Kế hoạch BDTX Năm học 2015 - 2016 Tải về
4 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
5 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về