Hoàn thành công trình măng non năm học 2021-2022, tuyên dương các em học sinh lớp 2A