Sinh hoạt chủ điểm tháng 5

Chào mừng 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh ( 15.5.1941 – 15.5.2022). Liên đội phối hợp với HĐĐ xã Đại Thắng tổ chức một số hoạt động trọng tâm và một số hoạt động như.
Tuyên truyền tai nạn thương tích phòng chống tai nạn đuối nước.
Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường.
Tổ chức hội thi Tin học trẻ bồi dưỡng đội tuyển Tin học của trường9 8 7 6 5 4 3 2 1